Кафедра Дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

15 Березня, 2012 | Сайти

Згідно з Наказом ректора академії про створення кафедр у КІПДМ ЛНАМ від 27 лютого 2007 року № 12 підготовку фахівців здійснює кафедра дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Завдання відділів кафедри — це підготовка фахівців до участі в регіональних програмах проектного й інформаційного забезпечення розвитку рекреаційної структури Карпат, створення сучасного дизайну середовища на матеріалах і традиціях регіону, пошуки шляхів використання у дизайнерських розробках спадщини народної культури і мистецтва Гуцульщини.

На відміну від декоративно-прикладного мистецтва, яке у навчальному закладі має столітні традиції, серйозні творчі надбання різних мистецьких періодів ХХ-го століття, дизайн лише починає опановувати джерела і методи сучасного формотворення.

Основою розвитку прикладного мистецтва, а відтак і дизайну, є високий стандарт ремесел, багатство і різноманіття вироблених традиційних вжиткових форм, з давніх часів притаманних Гуцульщині.

Кращі дипломні й курсові проекти, макетні зразки виконані в матеріалі, переконливо засвідчують про результативність пошуків стилю і скерованості дизайн-проектів у русло етнодизайну, що відповідає реаліям і перспективам розвитку регіону.